اخبار ویژه اخبار ویژه

۳ بهمن ۱۳۹۴
فصل اول- تعاريف- كليات ماده 1- بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي ت‌مين اجتماعي سازمان ت‌مين اجتماعي كه در اين قانون " سازمان " ناميده ميشود تشكيل ميگردد. ماده 2- تعاريف : 1- بيمه شده شخصي اي است كه راسا" مشمول مقررات ت‌مين...
۲ بهمن ۱۳۹۴
فصل اوّل- كليات‌ ماده 1- تعاريف‌ الف- استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت ‌دولت در يكي از وزارتخانه‌ها يا شركتها يا مؤسسات دولتي ‌است‌. ب- خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم ‌به ‌موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي‌گردد. پ- حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار...
۱ بهمن ۱۳۹۴
اصل ۱۷۱ هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و ر غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد. اصل ۱۷۲ براي رسيدگي به جراإم...
۱ بهمن ۱۳۹۴
اصل ۱۶۱ ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسووليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد. * اصل سابق‏‏‏: ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد...
۱ بهمن ۱۳۹۴
اصل ۱۵۱ به حكم آيه كريميه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم‏الله يعلمهم" دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و...
۱ بهمن ۱۳۹۴
اصل ۱۴۱ رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا...
۱ بهمن ۱۳۹۴
اصل ۱۳۱ در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور يا موافقت رهبري اختيارات و مسووليتهاي وي را بر عهده مي‌گيرد و شورايي...
۱ بهمن ۱۳۹۴
اصل ۱۲۱ سوگند رييس جمهور رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‏اي كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‏شود به ترتيب زير سوگند ياد مي‌كند و سوگندنامه را امضاء مي‌نمايد.  بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم "من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به...

رویدادها و مناسبت ها رویدادها و مناسبت ها

ارتباط با مدیرکل ارتباط با مدیرکل

برای ارتباط مستقیم با مدیرکل محترم آموزش و توسعه نیروی انسانی می توانید به شماره 09360763688 پیامک ارسال نمایید

پیام مدیریتی پیام مدیریتی

پیام های کوتاه سلامتی پیام های کوتاه سلامتی

اعلام نتایج آزمن ارزیابی نسل آینده مدیران فرودگاهی اعلام نتایج آزمن ارزیابی نسل آینده مدیران فرودگاهی

 

فرم ارزیابی عملکرد کارکنان فرم ارزیابی عملکرد کارکنان

نظرسنجی اداره کل نظرسنجی اداره کل

گزارش تصویری گزارش تصویری