خبر خبر

دستاوردهاي كارگاه آموزشي روسا و مسئولين آموزش شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران "با محوريت ارزيابي و اثربخشي برنامه هاي آموزشي"
کارگاه آموزشي ارزيابي و بررسي اثربخشي برنامه هاي آموزشي
ششمين كارگاه آموزشي روسا و مسئولين آموزش شركت در تاريخ 23 لغايت 24 آذرماه در فرودگاه بين المللي بوشهر برگزار شد .در مراسم افتتاحيه از مسئولين آموزش واحدهاي سازماني برتر تجلیل به عمل آمد.
آقايان رمضاني سرپرست امور آموزش و بهسازي نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور و دلوريان زاده مديركل آموزش و توسعه نيروي انساني شركت در خصوص آموزش و توانمندسازي كاركنان ایراد سخنرانی نمودند.
شایان ذکر است در كارگاه مزبور براي اولين بار نظامنامه و دستورالعمل اجرايي ارزيابي و اثربخشي دوره هاي آموزشي برگرفته از الگوي كرك پاتريك به مسئولين آموزش، ابلاغ و تشريح گرديد كه با اجراي اين فرايند كه مرحله چهارم استاندارد آموزشي بين المللي ISO10015 مي باشد، گام مهمي در راستاي ارتقاي كيفي برنامه ها برداشته خواهد شد.

       از ديگر برنامه هاي مهم كارگاه، بازديد از فرآيندها و تجهيزات آموزشي (مركز آموزش، سيمولاتور مركز كنترل نيروگاه  و...) نيروگاه اتمي بوشهر بودكه در روز دوم كارگاه و به جهت مطالعه تطبيقي و مقايسه اي وضعيت آموزش در شركت و نيروگاه صورت پذيرفت كه با تأييد همه مسئولين آموزش،‌اين تور آموزشي براي شناسايي نقاط ضعف و قوت سيستم آموزشي شركت مفید واقع شد.

ساير محورهاي كارگاه:

-اجراي مؤثر دوره هاي آموزشي

-يكسان سازي نحوه محاسبه امتياز دوره هاي آموزشي در نظام هاي استخدامي

-بررسي نقاط ضعف و قوت فرآيندهاي آموزشي

-پرسش و پاسخ

و ...

 

 

اسامي برترين هاي آموزشي در سال 1394 كه مورد تقدير قرار گرفتند:

 

برترين واحد و مسئول آموزش شركت:

            جناب آقاي الهي نيا رئيس اداره آموزش اداره كل مراقبت پرواز

رتبه نخست واحد فرودگاهي از لحاظ نفر ساعت آموزشي:

            سركار خانم ايماني مسئول آموزش اداره كل فرودگاه بين المللي مهرآباد

رتبه نخست واحد فرودگاهي از لحاظ ميانگين نفرساعت آموزشي:

            سركار خانم شيخ رباط مسئول آموزش فرودگاه بين المللي آبادان

تلاشگران برتر در حوزه آموزش

  • سركار خانم توكلي مسئول محترم آموزش دفتر بررسي هاي اقتصادي و بازرگاني
  • جناب آقاي بيگله مسئول محترم آموزش فرودگاه ياسوج
  • سركار خانم محمدي مسئول محترم آموزش فرودگاه اصفهان
    • سركار خانم باقري مسئول محترم فرودگاه يزد
    • جناب آقاي محمدي اطاقسرا مسئول محترم آموزش مركز وارسي پروازي و خدمات ناوبري
    • جناب آقاي قاضي مسئول محترم آموزش فرودگاه اراك

       مديريت و همـكاران اداره كل فرودگاههاي استان بوشهر و اداره آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني در برگزاری مطلوب کارگاه مذکورتلاش بسیاری نمودند.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط