اخبار ویژه اخبار ویژه

۳ بهمن ۱۳۹۴
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 20/2/1394) ماده واحده- مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 8/7/1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن- تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و...
۳ بهمن ۱۳۹۴
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 2/3/1389به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و به استناد ماده (100) قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷)، (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون...
۳ بهمن ۱۳۹۴
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: تصويب‌نامه شماره ۱۳۵۸۷/ت۴۱۹۲۱ك مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ از تاريخ ابلاغ لغو مي‌شود. معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي
۳ بهمن ۱۳۹۴
ايجاد بستر لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (مصوبه ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ مورخ ۷/۳/۱۳۸۷ هيأت وزيران) وزارت رفاه و تأمین اجتماعی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت...
۳ بهمن ۱۳۹۴
فصل اول- تعاريف- كليات ماده 1- بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي ت‌مين اجتماعي سازمان ت‌مين اجتماعي كه در اين قانون " سازمان " ناميده ميشود تشكيل ميگردد. ماده 2- تعاريف : 1- بيمه شده شخصي اي است كه راسا" مشمول مقررات ت‌مين اجتماعي...
۲ بهمن ۱۳۹۴
فصل اوّل- كليات‌ ماده 1- تعاريف‌ الف- استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت ‌دولت در يكي از وزارتخانه‌ها يا شركتها يا مؤسسات دولتي ‌است‌. ب- خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم ‌به ‌موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي‌گردد. پ- حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار...
۱ بهمن ۱۳۹۴
اصل ۱۷۱ هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و ر غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد. اصل ۱۷۲ براي رسيدگي به جراإم...
۱ بهمن ۱۳۹۴
اصل ۱۶۱ ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسووليت هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد. * اصل سابق‏‏‏: ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت...

رویدادها و مناسبت ها رویدادها و مناسبت ها

ارتباط با مدیرکل ارتباط با مدیرکل

برای ارتباط مستقیم با مدیرکل محترم آموزش و توسعه نیروی انسانی می توانید به شماره 09360763688 پیامک ارسال نمایید

نظرسنجی نظرسنجی

پیام مدیریتی پیام مدیریتی

پیام های کوتاه سلامتی پیام های کوتاه سلامتی

اعلام نتایج آزمن ارزیابی نسل آینده مدیران فرودگاهی اعلام نتایج آزمن ارزیابی نسل آینده مدیران فرودگاهی

 

فرم ارزیابی عملکرد کارکنان فرم ارزیابی عملکرد کارکنان

نظرسنجی اداره کل نظرسنجی اداره کل

گزارش تصویری گزارش تصویری