خبر خبر

ارتقاي سطح خدمات در فرودگاه مشهد
در اجراي طرح ارتقاي سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم و با زحمات مديرکل محترم فرودگاههاي خراسان رضوي و کارکنان فرودگاه شهيد هاشمي نژاد و همزمان با اجراي طرحهاي صيانت از حقوق مردم در فرودگاههاي شرق کشورو با حضور مديرکل آموزش و توسعه نيروي انسانيي طرح پايلوت اطلاع رساني با مانيتورهاي تاچ در فرودگاه بين المللي مشهد کليد خورد.

در حاشیه سفر مدیر کل محترم آموزش و توسعه نیروی انسانی برای شرکت در کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ، نامبرده با هدف تعامل آموزشی و برقراری ارتباط با حوزه های مختلف هوانوردی  در کاکپیت ایرباس ماهان حضور یافت و با کاپیتان و کادر پرواز به گفتگو پرداخت.

شایان ذکر است آقای دلوریان زاده با کارکنان حوزه اداری فرودگاه مشهد نیز دیدارو گفتگو نمود.

تعامل خوب مدیران کل آموزش و توسعه نیروی انسانی و فرودگاههای استان خراسان رضوی به عنوان یک الگوی خوب راهگشای حل مشکلات و ارتقای سطح خدمات به مردم به شمار می رود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد