خبر خبر

سومين نمايشگاه آثارهنري کودکان و فعاليت هاي مرکز پرورش و آموزش آينده سازان
سومين نمايشگاه آثار هنري کودکان و فعاليت هاي مرکز پرورش و آموزش آينده سازان با عنوان جلوه اي از رشد و تعالي از تاريخ 95/11/17 لغايت 95/11/19 در محل ساختمان ستادي شرکت فرودگاهها وناوبري هوايي ايران برگزار مي شود.
خانم جندقیان مدیر مرکز گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی فعالیت های مرکز و تشویق کودکان و ایجاد یک پل ارتباطی میان مرکز ، کودکان ، والدین و شرکت به عنوان  محل خدمت والدین برگزار می گردد . وی ضمن تشکر از تلاش صادقانه و صمیمانه همکاران خود در مرکز ، اظهار امیدواری کرد  با عنایت به نقش  تاثیرگزار دوران خردسالی درزندگی آینده افراد،  توجه بیشتری به امور فرهنگی و تربیتی شود .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط